Profil firmy


Spoločnosť PAMA TREND a spol, s.r.o. bola založená v roku 1994. Od roku 1997 je jej predmetom činnosti komplexné vedenie účtovníctva ( podvojné, jednoduché a mzdové), daňové a účtovné poradenstvo a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti.

Tím pracovníkov spoločnosti tvorí stály kolektív s vekovým priemerom okolo 38 rokov pod vedením dvoch účtovníkov a certifikovaným účtovníkom v zmysle IAS a UNCTAD (Organizácia Spojených národov o obchode a rozvoji). Prioritou našej firmy je, aby služby poskytované klientom naplnili v maximálnej miere ich očakávania. To pre nás v praxi predstavuje kladenie dôrazu na odbornosť a zároveň dostatočnú flexibilitu. Neustále sa snažíme našu ponuku a rozsah služieb aktualizovať a zlepšovať. Našim klientom poskytujeme komplexnú ponuku, preto v prípade služieb, ktoré nie je možné zabezpečiť z našej strany, spolupracujeme s ďalšími externými poradcami (právnici, audítori a znalci).

Spoločnosť poskytla od svojho etablovania sa na trhu služby už viac ako 50-tim klientom, z ktorých väčšina sa na ňu trvale obracia. Medzi našich klientov patria spoločnosti podnikajúce v službách, obchode, v cestovnom ruchu, poľnohospodárskej výrobe, ale aj advokáti a osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov. Klientmi sú prevažne podnikateľské subjekty, ale vedieme agendu aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie a neziskové organizácie.