Vyberte Informácie
  Ponuka služieb
  Vedenie účtovnictva
  Vedenie mzdovej agendy
  Ostatné účtovné práce a administratívne úkony
  Cenová ponuka
 

    Ponuka služieb

Naša spoločnosť ponúka podnikateľskej verejnosti nasledovné produkty a služby:
a) spracovanie podnikateľského zámeru
b) spracovanie spoločenskej zmluvy a podanie žiadosti na zápis do obchodného registra, prípadne na živnostenský úrad
c) spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
d) spracovanie daňových priznaní všetkých druhov
e) analýzu stavu neprofitujúcej spoločnosti s návrhom opaterní na zlepšenie jej hospodárnosti
f) audit spoločnosti
g) poradenskú činnosť
h) daňové poradenstvo